Thursday, January 21, 2010

kya kare?

Dil to bachcha hai ji,
Thoda kaccha hai ji....

kya kare? dil kabhi dhimag ka suntha hi nahi..! :D

btw Happy bday to my blog.. hehe..